Disclaimer

Ogólne

Bigshopper B.V. (Izba Handlowa 72518529), zwana dalej Bigshopper, udziela dostępu do strony internetowej Bigshopper i zaprasza do zapoznania się z jej ofertą. Bigshopper zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści w dowolnym momencie lub do usunięcia bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika.

Informacje na stronie internetowej mają charakter niewiążący i nie stanowią konkretnej oferty zawarcia umowy. Umowy są zawierane wyłącznie poprzez zaakceptowanie oferty Bigshopper wskazanej jako taka.

Ograniczona odpowiedzialność

Materiały oferowane na stronie internetowej są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji lub roszczenia do poprawności. Materiały te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia ze strony Bigshopper. Bigshopper prezentuje produkty z różnych sklepów internetowych. W przypadku zmian w sklepach internetowych, takich jak zmiany produktów lub cen, możliwe jest, że te sklepy internetowe nie przekażą tego na czas do Bigshopper. Bigshopper śledzi zmiany w różnych sklepach internetowych tak dobrze, jak to możliwe. Jednakże Bigshopper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w ofercie dokonane przez sklepy internetowe. Filmy na tej stronie są automatycznie dodawane do produktów, więc może się zdarzyć, że film nie odpowiada dokładnie produktowi lub zawiera nieścisłości, Bigshopper nie ponosi za to odpowiedzialności.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące tych materiałów należą do Bigshopper. Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów nie jest dozwolone bez pisemnej zgody Bigshopper, z zastrzeżeniem i wyłącznie w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej (np. prawo cytatu), chyba że w przypadku konkretnych materiałów określono inaczej.

Niedozwolone jest umieszczanie stron internetowych lub poszczególnych elementów (takich jak obrazy, filmy lub interaktywne aplikacje) z witryny w ramkach lub za pośrednictwem wbudowanego łącza na innej stronie internetowej, jeśli może to prowadzić do nieporozumień co do pochodzenia materiału.

Bigshopper Bigshopper ogranicza się do wyświetlania sklepów internetowych z odpowiednimi produktami. Wszystkie dane pochodzące z produktów są dostarczane przez powiązane sklepy internetowe. Gdy konsument zdecyduje się dokonać zakupu online, zamawia go bezpośrednio w odpowiednim sklepie. Bigshopper nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone towarom zamówionym przez użytkownika w trakcie i po wysyłce. Bigshopper nie ponosi również odpowiedzialności za materiały dostarczone przez powiązane sklepy internetowe (obrazy, informacje itp.).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej firmy, prosimy o kontakt z naszym zespołem, aby uzyskać więcej informacji. Jesteśmy dostępni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.