Privacy politika

Vlastníkom tejto webovej stránky je spoločnosť Bigshopper B.V. so sídlom na adrese Hereweg 95 9721 AA Groningen (Holandsko), ktorá je zodpovedná za spracovanie osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Bigshopper je registrovaná v Obchodnej komore v Groningene pod číslom obchodnej komory: 72518529.

Kontaktné údaje:
Bigshopper B.V., Hereweg 95 9721 AA Groningen (Holandsko) +31(0)502112609

Osobné údaje, ktoré spracúva Bigshopper

Bigshopper spracúva vaše osobné údaje, pretože využívate naše služby a/alebo ste nám tieto informácie poskytli. Nižšie je uvedený prehľad osobných údajov, ktoré spracúvame:

 • Meno a priezvisko
 • Podrobnosti o adrese
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Ďalšie osobné údaje, ktoré aktívne poskytnete, napríklad vytvorením profilu na tejto webovej stránke, v korešpondencii a telefonicky.
 • Údaje o polohe
 • Údaje o vašej aktivite na našej webovej lokalite
 • údaje o vašom správaní pri surfovaní na rôznych webových stránkach (napr. preto, že táto spoločnosť je súčasťou reklamnej siete).
 • Internetový prehliadač a typ zariadenia
 • Číslo bankového účtu (ak nám bolo poskytnuté)

Osobitné a/alebo citlivé osobné údaje, ktoré spracúvame

Naša webová lokalita a/alebo služba nemá v úmysle zhromažďovať údaje o návštevníkoch webovej lokality mladších ako 16 rokov, pokiaľ nemajú súhlas rodičov alebo opatrovníkov. Nemôžeme však skontrolovať, či je návštevník starší ako 16 rokov. Odporúčame rodičom, aby sa podieľali na online aktivitách svojich detí, aby sa zabránilo zhromažďovaniu údajov o deťoch bez súhlasu rodičov. Ak ste presvedčení, že sme zhromaždili osobné údaje o maloletom bez tohto súhlasu, kontaktujte nás prostredníctvom[email protected]a my tieto informácie vymažeme.

Na aký účel a na základe akej zásady Bigshopper spracúva osobné údaje

Bigshopper spracúva vaše osobné údaje na tieto účely:

 • Zasielanie nášho informačného bulletinu a/alebo reklamnej brožúry
 • Aby sme vám mohli v prípade potreby zavolať alebo poslať e-mail, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby.
 • informovať vás o zmenách v našich službách a produktoch.
 • Bigshopper analyzuje vaše správanie na webovej stránke s cieľom zlepšiť webovú stránku a prispôsobiť ponuku produktov a služieb vašim preferenciám.
 • Bigshopper sleduje vaše správanie pri surfovaní na rôznych webových stránkach, pomocou ktorého prispôsobujeme naše produkty a služby vašim potrebám.
 • Bigshopper spracúva osobné údaje aj vtedy, keď sme k tomu zo zákona povinní, napríklad informácie, ktoré potrebujeme na daňové priznanie.

Automatizované rozhodovanie

Bigshopper rozhoduje na základe automatizovaného spracovania o záležitostiach, ktoré môžu mať (významné) dôsledky pre ľudí. Ide o rozhodnutia, ktoré robia počítačové programy alebo systémy bez toho, aby do nich zasahovala osoba (napríklad zamestnanec Bigshopper). Bigshopper používa tieto počítačové programy alebo systémy: Google Ads, Google Analytics a Facebook.

Google Zásady používania údajov služieb API

Bigshopperpoužívanie informácií prijatých z rozhrania API Google a spôsob, akým sa tieto údaje prenášajú do akejkoľvek inej aplikácie, sa riadizásadami používania údajov používateľov služieb APIGoogle vrátane požiadaviek na obmedzené používanie.

Google Analytické súbory cookie

Bigshopper používa Google Analytics na anonymné zhromažďovanie údajov o návštevnosti od návštevníkov. Toto meranie je založené na súboroch cookie a používa sa na zlepšenie služieb.

Viac informácií o údajoch, ktoré o vás uchováva služba Google Analytics, nájdete vCentre pomociGoogle . Kompletné informácie oochrane osobných údajov nájdete ajna stránke Google. Obsahuje všetky informácie, ktoré o vás Google zhromažďuje.

Viac informácií o údajoch, ktoré o vás uchováva služba Google Analytics, nájdete vGoogle Analytické centrum Privacy.Môžete tiež nájsť kompletnúGoogle Privacyna adrese Google. Obsahuje všetky informácie, ktoré o vás Google zhromažďuje.

Súbory cookie pre opätovný marketing

Bigshopper si vyhradzuje právo používať remarketing (nazývaný aj retargeting). To znamená, že váš prehliadač umiestni súbor cookie, keď navštívite stránku Bigshopper.com alebo jednu z podstránok. Tento súbor cookie zabezpečuje, že sa vám budú zobrazovať reklamy na externých stránkach o Bigshopper.com. Ak sa vám to nepáči, môžete sa z týchto reklám odhlásiť. Môžete tak urobiť na webovej stránke Network Advertising Initiative.

Na webovej stránke Iniciatívy pre sieťovú reklamu sa môžete odhlásiť kliknutím na "vybrať všetko". Potom môžete kliknutím na "Odoslať" zrušiť odber pre všetky hlavné reklamné spoločnosti, ktoré ponúkajú remarketing/retargeting.

Zakázať súbory cookie

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, môžete ich používanie vo svojom prehliadači zakázať. Viac informácií o vypnutí súborov cookie vo vašom prehliadači nájdete na webovej stránke vývojárov vášho prehliadača.

S cieľom poskytnúť návštevníkom webových stránok väčší vplyv vyvinula spoločnosť Google doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento doplnok zabraňuje odosielaniu údajov o vašej návšteve do služby Google Analytics. Doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out Browser Add-on nezabraňuje odosielaniu informácií do iného softvéru na analýzu webu.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Bigshopper neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa vaše údaje zhromažďujú. Pre nasledujúce (kategórie) osobných údajov používame nasledujúce lehoty uchovávania: Google Maximálne 50 mesiacov, Google Ads maximálne 540 dní, Facebook maximálne 365 dní.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Bigshopper nepredá vaše informácie tretím stranám a poskytne ich len vtedy, ak je to potrebné na plnenie našej zmluvy s vami alebo na splnenie zákonnej povinnosti. So spoločnosťami, ktoré spracúvajú vaše údaje na náš príkaz, uzatvárame zmluvu so spracovateľom, aby sme zabezpečili rovnakú úroveň bezpečnosti a dôvernosti vašich údajov. Bigshopper zostáva zodpovedný za tieto spracovateľské operácie.

Cookies alebo podobné technológie, ktoré používame

Bigshopper používa funkčné, analytické a sledovacie súbory cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do prehliadača vášho počítača, tabletu alebo smartfónu pri prvej návšteve tejto webovej stránky. Bigshopper používa súbory cookie s čisto technickou funkciou. Tie zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky a napríklad zapamätanie si vašich preferovaných nastavení. Tieto súbory cookie sa používajú aj na zabezpečenie dobrého fungovania webovej stránky a jej optimalizáciu. Okrem toho umiestňujeme súbory cookie, ktoré sledujú vaše návyky pri prehliadaní, aby sme mohli ponúkať prispôsobený obsah a reklamy. Pri vašej prvej návšteve našej webovej lokality sme vás informovali o týchto súboroch cookie a požiadali sme vás o súhlas s ich umiestnením. Súbory cookie môžete odmietnuť tak, že nastavíte svoj internetový prehliadač tak, aby už neukladal súbory cookie. Okrem toho môžete prostredníctvom nastavení svojho prehliadača vymazať aj všetky predtým uložené informácie. Na tejto webovej lokalite sú súbory cookie umiestnené aj tretími stranami. Ide napríklad o inzerentov a/alebo spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych médií.

Zobrazenie, oprava alebo vymazanie údajov

Máte právo prezerať, opravovať alebo vymazávať svoje osobné údaje. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na stránke Bigshopper a máte právo na prenosnosť údajov. To znamená, že nám môžete predložiť žiadosť o zaslanie osobných údajov, ktoré máme od vás v počítačovom súbore, vám alebo inej vami určenej organizácii. Žiadosť o nahliadnutie, opravu, vymazanie, prenos vašich osobných údajov alebo žiadosť o zrušenie súhlasu alebo námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov môžete zaslať na adresu[email protected]. Aby sme sa uistili, že žiadosť o prístup ste podali vy, žiadame vás, aby ste spolu so žiadosťou zaslali kópiu vášho preukazu totožnosti. V tejto kópii začiernite svoju fotografiu v pase, MRZ (strojovo čitateľná zóna, pás s číslami v spodnej časti pasu), číslo pasu a číslo sociálneho poistenia. Je to na ochranu vášho súkromia. Na vašu žiadosť odpovieme čo najrýchlejšie, najneskôr však do štyroch týždňov. Bigshopper vás tiež chce upozorniť, že máte možnosť podať sťažnosť na vnútroštátny dozorný orgán, holandský úrad na ochranu údajov.

Ako zabezpečujeme osobné údaje

Bigshopper berie ochranu vašich údajov vážne a prijíma vhodné opatrenia, aby zabránila zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nežiaducemu zverejneniu a neoprávneným úpravám. Ak máte pocit, že vaše údaje nie sú riadne zabezpečené alebo existujú náznaky ich zneužitia, kontaktujte nás na adrese[email protected]

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo sa domnievate, že Bigshopper nedodržiava tieto zásady ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.