Disclaimer

Všeobecné

Bigshopper B.V. (Obchodná komora 72518529), ďalej len Bigshopper, vám poskytuje prístup na webovú stránku Bigshopper a vyzýva vás, aby ste sa oboznámili s jej ponukou. Bigshopper si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah alebo ho vymazať bez toho, aby vás o tom musela informovať.

Informácie na webovej stránke sú nezáväzné a nie sú konkrétnou ponukou na uzavretie zmluvy. Zmluvy sa uzatvárajú len prijatím ponuky Bigshopper, ktorá je takto označená.

Obmedzená zodpovednosť

Materiály ponúkané na tejto webovej stránke sú ponúkané bez akejkoľvek formy záruky alebo nároku na správnosť. Tieto materiály sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia zo strany Bigshopper. Bigshopper zobrazuje produkty z rôznych internetových obchodov. Ak dôjde k zmenám v internetových obchodoch, napríklad k zmenám produktov alebo cien, je možné, že tieto internetové obchody to včas neoznámia na Bigshopper. Bigshopper v rámci možností sleduje zmeny rôznych internetových obchodov. Za zmeny, ktoré webové obchody vykonali v ponuke, však Bigshopper nezodpovedá. Videá na tejto webovej stránke sú automaticky pridávané k produktom, preto sa môže stať, že video nebude presne zodpovedať produktu alebo bude obsahovať nepresnosti, Bigshopper za to nezodpovedá.

Autorské práva

Všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa týchto materiálov patria Bigshopper. Kopírovanie, šírenie a akékoľvek iné použitie týchto materiálov nie je povolené bez písomného súhlasu Bigshopper, ak nie je v záväzných právnych predpisoch stanovené inak (napr. právo citovať), pokiaľ nie je pri konkrétnych materiáloch uvedené inak.

Nie je povolené umiestňovať webové stránky alebo jednotlivé prvky (ako sú obrázky, videá alebo interaktívne aplikácie) z webovej stránky do súboru rámcov alebo prostredníctvom inline odkazu na inej webovej stránke, ak by mohlo dôjsť k zámene pôvodu materiálu.

Bigshopper nepredáva výrobky. Bigshopper sa obmedzuje na zobrazovanie webových obchodov s príslušnými výrobkami. Všetky údaje pochádzajúce z produktov poskytujú pridružené webové obchody. Ak sa spotrebiteľ rozhodol pre online nákup, objednáva si ho priamo v príslušnom obchode. Bigshopper preto nezodpovedá za prípadné škody spôsobené na tovare, ktorý si užívateľ objednal, počas a po odoslaní. Bigshopper tiež nezodpovedá za materiály dodané prepojenými webovými obchodmi (obrázky, informácie atď.).

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našej spoločnosti sa môžete obrátiť na náš tím a získať viac informácií. Sme vám k dispozícii prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.