Certifikácia

Ako pridružený internetový obchod Bigshopper môžete umiestniť pečať schválenia Bigshopper na svoje vlastné webové stránky. K dispozícii sú rôzne formáty tejto značky kvality. Keď podpíšete zmluvu a stanete sa členom, splníte požiadavky na používanie značky Pečať schválenia.

Máte otázky o Bigshopper alebo sa chcete stať klientom? Potom nás kontaktujte.

Disclaimer

Na to, aby mohli spoločnosti používať značku kvality Bigshopper, sa pri ich vstupe kontroluje niekoľko aspektov. To znamená, že sa kontroluje číslo obchodnej komory, či spoločnosti nie sú registrované na polícii a či riadne platia svoje účty.

Bigshopper kontroluje kvalitu internetového obchodu len na začiatku spolupráce. Akékoľvek zmeny v službách, poskytovaní služieb alebo prechod k inému vlastníkovi sa nekontrolujú. Taktiež nemôžeme niesť zodpovednosť za zneužitie, napríklad nesprávne použitie loga (podvodným) webovým obchodom. Samozrejme, všetky prijaté hlásenia a sťažnosti berieme vážne.

Počas platnosti zmluvy preto Bigshopper nezodpovedá za zhoršenie služieb poskytovaných predajňou. Ak sa na internetový obchod vyskytne viacero sťažností spotrebiteľov, môže Bigshopper rozhodnúť o ukončení spolupráce.

Obdĺžniková verzia

PNG (150x75)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="150" height="75" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-300x150px.png" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

PNG (200x112)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="225" height="112" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-400x225px.png" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

PNG (300x150)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="300" height="150" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-600x300px.png" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

SVG (150x75)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="150" height="75" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-300x150px.svg" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

SVG (200x112)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="225" height="112" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-400x225px.svg" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

SVG (300x150)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="300" height="150" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-600x300px.svg" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

Štvorcová verzia

PNG (100x100)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="100" height="100" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-200x200px.png" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

PNG (150x150)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="150" height="150" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-300x300px.png" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

PNG (200x200)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="200" height="200" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-400x400px.png" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

SVG (100x100)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="100" height="100" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-200x200px.svg" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

SVG (150x150)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="150" height="150" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-300x300px.svg" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>

SVG (200x200)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certifikácia" target="_blank"><img width="200" height="200" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-400x400px.svg" alt="Bigshopper Certifikačné logo" /></a>