Πιστοποίηση

Ως συνεργαζόμενο διαδικτυακό κατάστημα Bigshopper, μπορείτε να τοποθετήσετε τη σφραγίδα έγκρισης Bigshopper στη δική σας ιστοσελίδα. Υπάρχουν διάφορες μορφές αυτού του σήματος ποιότητας. Μόλις υπογράψετε τη συμφωνία και γίνετε μέλος, θα πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη χρήση της Σφραγίδας Έγκρισης.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Bigshopper ή θέλετε να γίνετε πελάτης; Τότεεπικοινωνήστε μαζί μας .

Disclaimer

Για να είναι επιλέξιμες για τη χρήση του σήματος ποιότητας Bigshopper, οι εταιρείες ελέγχονται σε διάφορες πτυχές κατά την ένταξή τους. Αυτό σημαίνει ότι διενεργούμε ελέγχους σχετικά με τον αριθμό του Εμπορικού Επιμελητηρίου, αν οι εταιρείες δεν είναι εγγεγραμμένες στην αστυνομία και αν πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς τους.

Bigshopper ελέγχει την ποιότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο κατά την έναρξη της συνεργασίας. Τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες, την παροχή υπηρεσιών ή τη μετάβαση σε διαφορετικό ιδιοκτήτη δεν ελέγχονται. Επίσης, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για κακή χρήση, όπως για παράδειγμα για τη λανθασμένη χρήση λογότυπων από (δόλια) ηλεκτρονικά καταστήματα. Φυσικά, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας οποιεσδήποτε αναφορές και παράπονα που λαμβάνουμε.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, το Bigshopper δεν ευθύνεται για τυχόν υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του καταστήματος. Σε περίπτωση πολλαπλών παραπόνων των καταναλωτών για το ηλεκτρονικό κατάστημα, το Bigshopper μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της συνεργασίας.

Ορθογώνια έκδοση

PNG (150x75)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="150" height="75" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-300x150px.png" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

PNG (200x112)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="225" height="112" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-400x225px.png" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

PNG (300x150)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="300" height="150" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-600x300px.png" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

SVG (150x75)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="150" height="75" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-300x150px.svg" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

SVG (200x112)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="225" height="112" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-400x225px.svg" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

SVG (300x150)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="300" height="150" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-600x300px.svg" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

Τετράγωνη έκδοση

PNG (100x100)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="100" height="100" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-200x200px.png" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

PNG (150x150)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="150" height="150" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-300x300px.png" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

PNG (200x200)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="200" height="200" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-400x400px.png" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

SVG (100x100)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="100" height="100" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-200x200px.svg" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

SVG (150x150)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="150" height="150" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-300x300px.svg" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>

SVG (200x200)

<a href="https://bigshopper.com/" title="Bigshopper Certification" target="_blank"><img width="200" height="200" src="https://bigshopper.com/webshop-logos/bigshopper-certified-webshop-400x400px.svg" alt="Bigshopper Certification Logo" /></a>