Privacy politika

Tyto webové stránky vlastní společnost Bigshopper B.V. se sídlem na adrese Hereweg 95 9721 AA Groningen (Nizozemsko), která je odpovědná za zpracování osobních údajů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Bigshopper je registrována u Obchodní komory v Groningenu pod číslem obchodní komory: 72518529.

Kontaktní údaje:
Bigshopper B.V., Hereweg 95 9721 AA Groningen (Nizozemsko) +31(0)502112609

Osobní údaje, které zpracovává Bigshopper

Bigshopper zpracovává vaše osobní údaje, protože využíváte naše služby a/nebo jste nám tyto informace poskytli. Níže je uveden přehled osobních údajů, které zpracováváme:

 • Jméno a příjmení
 • Podrobnosti o adrese
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Další osobní údaje, které aktivně poskytnete, například vytvořením profilu na těchto webových stránkách, v korespondenci a telefonicky.
 • Údaje o poloze
 • Údaje o vaší aktivitě na našich webových stránkách
 • Údaje o vašem chování při surfování na různých webových stránkách (např. proto, že tato společnost je součástí reklamní sítě).
 • Internetový prohlížeč a typ zařízení
 • Číslo bankovního účtu (pokud je nám sděleno).

Zvláštní a/nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme

Naše webové stránky a/nebo služby nemají v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek mladších 16 let, pokud k tomu nemají souhlas rodičů nebo opatrovníků. Nemůžeme však zkontrolovat, zda je návštěvník starší 16 let. Doporučujeme rodičům, aby se podíleli na online aktivitách svých dětí, aby se zabránilo shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme shromáždili osobní údaje o nezletilé osobě bez tohoto souhlasu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím[email protected]a my tyto informace vymažeme.

Za jakým účelem a na základě jakých zásad Bigshopper zpracovává osobní údaje

Bigshopper zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Zasílání našeho newsletteru a/nebo reklamní brožury
 • abychom vám mohli v případě potřeby zavolat nebo poslat e-mail za účelem poskytnutí našich služeb.
 • informovat vás o změnách našich služeb a produktů.
 • Bigshopper analyzuje vaše chování na webových stránkách s cílem zlepšit webové stránky a přizpůsobit nabídku produktů a služeb vašim preferencím.
 • Bigshopper sleduje vaše chování při surfování na různých webových stránkách, s jejichž pomocí přizpůsobujeme naše produkty a služby vašim potřebám.
 • Bigshopper zpracováváme také osobní údaje, pokud jsme k tomu ze zákona povinni, například informace, které potřebujeme pro daňové přiznání.

Automatizované rozhodování

Bigshopper rozhoduje na základě automatizovaného zpracování o záležitostech, které mohou mít (významné) důsledky pro lidi. Jedná se o rozhodnutí učiněná počítačovými programy nebo systémy, aniž by do nich zasahovala osoba (například zaměstnanec Bigshopper). Bigshopper používá následující počítačové programy nebo systémy: Google Ads, Google Analytics a Facebook.

Google Zásady používání údajů o uživatelích služeb API

Bigshopperpoužívání informací získaných z rozhraní API Google a způsob, jakým jsou tato data přenášena do jakékoli jiné aplikace, se řídízásadami používání dat uživatelů služebGoogle API, včetně požadavků na omezené použití.

Google Analytické soubory cookie

Bigshopper používá Google Analytics k anonymnímu sběru dat o návštěvnosti od návštěvníků. Toto měření je založeno na souborech cookie a slouží ke zlepšování služeb.

Další informace o údajích, které o vás Google Analytics uchovává, najdete vCentru nápovědyGoogle . Kompletní informace oochraně osobních údajů najdete takéna adrese Google. Obsahuje všechny informace, které o vás Google shromažďuje.

Další informace o údajích, které o vás uchovává služba Google Analytics, naleznete v části.Google Analytické centrum Privacy.Můžete také najít kompletníGoogle Privacyna adrese Google. Obsahuje všechny informace, které o vás shromažďuje Google.

Soubory cookie pro opětovný marketing

Bigshopper si vyhrazuje právo používat remarketing (nazývaný také retargeting). To znamená, že váš prohlížeč umístí soubor cookie, když navštívíte Bigshopper.com nebo některou z podstránek. Tento soubor cookie zajišťuje, že se vám na externích stránkách zobrazí reklamy o Bigshopper.com. Pokud se vám to nelíbí, můžete se z těchto reklam odhlásit. Můžete tak učinit na webových stránkách Network Advertising Initiative.

Na webových stránkách Network Advertising Initiative se můžete odhlásit kliknutím na tlačítko "vybrat vše". Poté můžete kliknutím na "odeslat" odhlásit všechny hlavní reklamní společnosti nabízející remarketing/retargeting.

Zakázat soubory cookie

Pokud s používáním souborů cookie nesouhlasíte, můžete používání souborů cookie ve svém prohlížeči zakázat. Více informací o zakázání souborů cookie v prohlížeči najdete na webových stránkách vývojářů vašeho prohlížeče.

Aby mohli návštěvníci webových stránek více ovlivňovat jejich obsah, vyvinula společnost Google doplněk prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento doplněk zabraňuje odesílání údajů o vaší návštěvě do služby Google Analytics. Doplněk prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on nebrání odesílání informací do jiného softwaru pro analýzu webu.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Bigshopper neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k dosažení účelu, pro který byly vaše údaje shromážděny. Pro následující (kategorie) osobních údajů používáme následující doby uchovávání: Google Maximální doba uchovávání osobních údajů: Analytics 50 měsíců, Google Ads maximálně 540 dní, Facebook maximálně 365 dní.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Bigshopper neprodává vaše údaje třetím stranám a poskytne je pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti. Se společnostmi, které zpracovávají vaše údaje na náš příkaz, uzavíráme smlouvu se zpracovatelem, abychom zajistili stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů. Bigshopper zůstává za tyto zpracovatelské operace odpovědný.

Soubory cookie nebo podobné technologie, které používáme

Bigshopper používá funkční, analytické a sledovací soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který se uloží do prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu při první návštěvě těchto webových stránek. Bigshopper používá soubory cookie s čistě technickou funkcí. Ty zajišťují správné fungování webových stránek a například zapamatování vašich preferovaných nastavení. Tyto soubory cookie se také používají k zajištění dobrého fungování webových stránek a k jejich optimalizaci. Kromě toho umisťujeme soubory cookie, které sledují vaše zvyky při prohlížení, abychom vám mohli nabídnout obsah a reklamu na míru. Při vaší první návštěvě našich webových stránek jsme vás o těchto souborech cookie informovali a požádali vás o souhlas s jejich umístěním. Soubory cookie můžete odmítnout nastavením internetového prohlížeče tak, aby soubory cookie již neukládal. Kromě toho můžete také prostřednictvím nastavení svého prohlížeče vymazat všechny dříve uložené informace. Na těchto webových stránkách jsou soubory cookie umisťovány také třetími stranami. Jedná se například o inzerenty a/nebo společnosti působící v oblasti sociálních médií.

Zobrazení, oprava nebo odstranění dat

Máte právo na prohlížení, opravu nebo vymazání svých osobních údajů. Máte také právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na adrese Bigshopper a máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nám můžete podat žádost o zaslání osobních údajů, které od vás máme v počítačovém souboru, vám nebo jiné vámi určené organizaci. Žádost o kontrolu, opravu, výmaz, přenos osobních údajů nebo žádost o odvolání souhlasu či námitku proti zpracování vašich osobních údajů můžete zaslat na adresu[email protected]. Abychom se ujistili, že žádost o přístup jste podali vy, žádáme vás, abyste spolu s žádostí zaslali kopii svého průkazu totožnosti. V této kopii začerněte svou pasovou fotografii, MRZ (strojově čitelná zóna, proužek s čísly ve spodní části pasu), číslo pasu a číslo sociálního pojištění. Je to z důvodu ochrany vašeho soukromí. Na vaši žádost odpovíme co nejrychleji, nejpozději však do čtyř týdnů. Bigshopper vás chce také upozornit, že máte možnost podat stížnost u národního dozorového úřadu, nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak zabezpečujeme osobní údaje

Bigshopper bere ochranu vašich údajů vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila jejich zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným úpravám. Pokud máte pocit, že vaše údaje nejsou řádně zabezpečeny, nebo pokud existují náznaky jejich zneužití, kontaktujte nás na adrese[email protected].

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo se domníváte, že Bigshopper tyto zásady ochrany osobních údajů nedodržuje, kontaktujte nás.